هیات مدیره

نیوشا اکبر

نیوشا اکبر

 عضو هیات مدیره – مدیر عامل

 • کارشناس رشته مکانیک(ساخت وتولید) و MBAمدیریت پروژه
 • طراح و سازنده قالبهای پلاستیک،لاستیک وسنبه ماتریس درکارگاه قالبسازی زارعی۷۹-۸۱
 • مدیر کنترل کیفیت و عضو هیات مدیره شرکت مهندسی کاویان ستا ۸۱-۸۲
 • مدیر پروژه در شرکت ماشین اجزاء ۸۲-۸۳
 • مدیر پروژه شرکت آروین صنعت آپادانا ۸۳-۹۲
 • کارشناس و مدیر مهندسی فروش شرکت بهسازان غلتک فولاد اصفهان ۹۳-۹۴
 • مدیر بازرگانی شرکت آروین صنعت آپادانا ۹۴ تا کنون
 • عضو هیات مدیره از سال ۱۳۸۳ تا کنون

داود قاری

رئیس هیات مدیره – معاونت بازرگانی 

 

داود قاری

 • کارشناس رشته مکانیک (ساخت و تولید) و MBA مدیریت اجرایی
 • مدیر دفتر فنی، مدیر کنترل کیفیت و جانشین سرپرست کارگاه در شرکت خاکدیش اصفهان ۷۹-۸۱
 • مدیر کارخانه، مدیر بهره برداری، مدیر تولید و مدیر پروژه در شرکت ماشین اجزاء ۸۱-۸۳
 • مدیر پروژه شرکت آروین صنعت آپادانا از سال ۱۳۸۳ تا کنون
 • مدیر عامل شرکت آروین صنعت آپادانا از سال ۸۳ تا۸۹ و ۹۲ تا 98
 • عضو هیات مدیره از سال ۱۳۸۳ تا کنون

پیمان امینیان

عضو هیات مدیره – مدیر تضمین کیفیت و سیستم ها

پیمان امینیان

 

 • برنامه ریز و ارزیاب پروژه ها در جهاد خودکفایی فرودگاه تهران ۸۰-۸۲
 • معاونت برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکت ماشین اجزاء ۸۲-۸۳
 • مسئول کنترل پروژه سد نسا واقع در شهرستان بم در شرکت جنرال مکانیک در سال ۱۳۸۳٫
 • مدیر برنامه ریزی شرکت آروین صنعت آپادانا۸۳-۹۲
 • مدیر عامل شرکت آروین صنعت آپادانا از سال ۸۹ تا ۹۲
 • کارشناس تضمین کیفیت در شرکت فکور صنعت تهران در سال ۱۳۹۳
 • مدیر بخش بازرسی صنعتی در شرکت IGS از سال ۹۳ تا کنون
 • عضو هیات مدیره از سال ۱۳۸۳ تا کنون