مطالب مفید

بررسي آلودگي صداي كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا

بررسي آلودگي صداي كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا

بررسي آلودگي صداي كوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور كنترل صدا مقدمه: در صنعت فولاد كوره هاي با سوخت كك كه جهت ذوب سنگ آهن و توليد چدن مورد استفاده قرار مي گيرند از منابع صداي آزاردهنده محسوب ...
کنترل صدا در تهویه مطبوع

کنترل صدا در تهویه مطبوع

روش های تجزیه و تحلیل سرو صدای سیستمیک در خصوص سیستم های مجهز به کانال صداگیر به منظور جلوگیری از معضلات ناشی از سر و صدای سیستم های گرمایشی و تهویه هوای مطبوع  در یک فضای باز  یا محصور شده ...
کنترل های داخلی

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی : تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به وجود می آید . اطمینان نسبی بدان معنی است که هیچ ساختار ...
سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟ چکیده: با توجه به شرایط نا استوار کسب وکار در مقطع زمان فعلی برتری های سازمان های کوچک در مقابل سازمانهای برزگ مقیاس قابل توجه است . با مروری بر خصایص و اصول حاکم بر این ...
ساختار سازمانی پروژه (PROJECT ORGANIZATION STRUCTURE)

ساختار سازمانی پروژه (PROJECT ORGANIZATION STRUCTURE)

یکی از عوامل بسیار مهم و تاثیرگذار بر موفقیت پروژه ها ساختار سازمانی پروژه می باشد. هر پروژه با توجه به اهداف، محدودیت ها و الزامات خود ساختار سازمانی خاص خود را دارد ولی این ساختار میبایست در مرحله آغازین(Initiating) ...