مطالب مفید

کنترل صدا در تهویه مطبوع

کنترل صدا در تهویه مطبوع

روش های تجزیه و تحلیل سرو صدای سیستمیک در خصوص سیستم های مجهز به کانال صداگیر  به منظور جلوگیری از معضلات ناشی از سر و صدای سیستم های گرمایشی ...
کنترل های داخلی

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی :تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به ...
سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟چکیده: با توجه به شرایط نا استوار کسب وکار در مقطع زمان فعلی برتری های سازمان های کوچک در مقابل سازمانهای برزگ مقیاس ...