مطالب مفید

سایلنسر چیست؟ انواع سایلنسرها

سایلنسر چیست؟ انواع سایلنسرها

سایلنسر چیست؟     هر سیستم مکانیکی مقداری نویز یا صوت ناخوسته ایجاد خواهد کرد. نویز بالا برای سلامتی مخاطره انگیز است. بنابراین ما مجبور به کاهش نویز و کنترل ...
آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت    یکی از متداول ترین روش های کنترل بازتابش صوت، جذب صوت است. در راستای استفاده از مواد جاذب صوت در سیستم های کنترل صوت، تعیین ضریب ...
اهمیت کنترل آلودگی های صوتی

اهمیت کنترل آلودگی های صوتی

اهمیت کنترل آلودگی های صوتی اگر مقدار صدا در پیرامون انسان بیشتر از حد استاندارد باشد آنگاه تبدیل به آلودگی صوتی می شود. نویز یک نوع صوت ناخواسته است. ...
مفاهیم اساسی صوت

مفاهیم اساسی صوت

مفاهیم اساسی صوت  در این بخش به ارائه مفاهیم کلی از صوت و لزوم استفاده از سیستم های کنترل صوت پرداخته خواهد شد. تعاریف مختلفی برای صوت بیان شده ...
کنترل صدا در تهویه مطبوع

کنترل صدا در تهویه مطبوع

روش های تجزیه و تحلیل سرو صدای سیستمیک در خصوص سیستم های مجهز به کانال صداگیر  به منظور جلوگیری از معضلات ناشی از سر و صدای سیستم های گرمایشی ...
کنترل های داخلی

کنترل های داخلی

کنترل های داخلی :تعریف سیستم کنترل داخلی : ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاستها و روشهایی است که برای تأمین اطمینان نسبی ازدستیابی به هدفهای سازمانی به ...
سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟

سازمان کوچک یا سازمان بزرگ؟چکیده: با توجه به شرایط نا استوار کسب وکار در مقطع زمان فعلی برتری های سازمان های کوچک در مقابل سازمانهای برزگ مقیاس ...