پروژه ها

تجهیزات جانبی توربین

تجهیزات جانبی توربین

تجهیزات صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی

تجهیزات صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی

ماشین آلات دوار (توربین ، کمپرسور و پمپ)

ماشین آلات دوار (توربین ، کمپرسور و پمپ)

سیستمهای کنترل صوت

سیستمهای کنترل صوت