سیستمهای کنترل صوت

جدیدترین پروژه های طراحی و ساخته شده در زمینه سیستمهای کنترل صوت توسط شرکت آروین صنعت آپادانا را در زیر مشاهده نمایید:

طراحی مجدد و ساخت اینکلوژر ژنراتور طرح نیام

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)

سیستم نویز پروتکشن مربوط به نیروگاه های سیکل ترکیبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

سیستم اینکلوژر کمپرسور، ایستگاه های تقویت فشار گاز

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

سایلنسر تست بنچ

کارفرما : شرکت طراحی و ساخت توربین مپنا (توگا)

اینکلوژر دیزل ژنراتورهای Cterpillar – عسلویه

کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

سایلنسر ورودی توربین 25MW زوریا

کارفرما: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان(مپنا)

پانلهای ضد صوت و حرارت جهت فاز 15 عسلویه

کارفرما: شرکت سیمرغ کاسپین توسعه

سایلنسرهای Vent و Drain