وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

تجهیزات صنایع نفت، گاز ، پتروشیمی و نیروگاهی

شرکت آروین صنعت آپادانا از سال ۱۳۸۷ به صورت تخصصی اقدام به مهندسی معکوس و ساخت انواع قطعات پتروشیمی و پالایشگاه های کشور نموده است. در این راستا ساخت انواع قطعات و تجهیزات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با توجه به توانمندیهای فنی نرم افزاری و سخت افزاری آروین صنعت و همکاران این شرکت از روی نقشه یا قطعات مستعمل امکان پذیر می باشد .

آروین صنعت آپادانا

 برخی از پروژه های طراحی و ساخته شده در زمینه تجهیزات صنایع نفت ، گاز، پتروشیمی  توسط  شرکت آروین صنعت آپادانا