وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

تجهیزات جانبی توربین

برخی پروژه های طراحی و ساخته شده در زمینه تجهیزات جانبی توربین توسط شرکت آروین صنعت آپادانا را مشاهده نمایید : 

Air Intake توربوکمپرسور 25MW

کارفرما: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان(مپنا)

اگزوز توربین نیروگاههای سیکل ترکیبی

کارفرما: شرکت ماشین اجزاء

سیستم اگزوز نیروگاه 25MW گچساران

کارفرما: شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا)

اکسپنشن جوینت داکت اگزوز نیروگاهی

کارفرما: شرکت ماشین اجزاء

اکسپنشن جوینت داکت اگزوز نیروگاهی

کارفرما: شرکت مدیریت فرآیندهای نیروگاهی ایرانیان (مفنا)