وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

سیستمهای کنترل صوت

برخی از پروژه های طراحی و ساخته شده در زمینه سیستمهای کنترل صوت توسط شرکت آروین صنعت آپادانا را در زیر مشاهده نمایید:

slide-2c489d1
slide-5a12549

طراحی مجدد و ساخت اینکلوژر ژنراتور طرح نیام

کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا(توگا)

slide-2db0508
slide-0293666

سیستم نویز پروتکشن مربوط به نیروگاه های سیکل ترکیبی

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

سیستم اینکلوژر کمپرسور، ایستگاه های تقویت فشار گاز

کارفرما : شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا)

سایلنسر تست بنچ

کارفرما : شرکت طراحی و ساخت توربین مپنا (توگا)

اینکلوژر دیزل ژنراتورهای Ceterpillar – عسلویه

کارفرما : شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)

سایلنسر ورودی توربین 25MW زوریا

کارفرما: شرکت ساخت تجهیزات سپاهان(مپنا)

پانلهای ضد صوت و حرارت جهت فاز 15 عسلویه

کارفرما: شرکت سیمرغ کاسپین توسعه

طراحی و ساخت انواع سایلنسر Vent و Drain

طراحی و ساخت تست بنچ

کارفرما: شرکت پارس گرما

طراحی و ساخت ونت سایلنسر آسالنس

محصول دانش بنیان شرکت