وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت

آزمایشگاه صوت

 

   یکی از متداول ترین روش های کنترل بازتابش صوت، جذب صوت است. در راستای استفاده از مواد جاذب صوت در سیستم های کنترل صوت، تعیین ضریب جذب مواد جاذب ضروری است. ضریب جذب به معنای مقدار انرژی جذب شده نسبت به انرژی برخوردی به سطح ماده است. مقدار ضریب جذب با توجه به جنس ماده و ویژگی سطح، بین صفر تا یک است. موادی که چگالی بالاتر و سطح صاف تری دارند کمترین ضریب جذب و در مقابل مواد با چگالی پایین تر و تخلخل بیشتر، ضریب جذب بالاتری دارند.

 

   ضریب جذب هر ماده در فرکانس های مختلف، متفاوت است و پارامتر ضریب کاهش صوت که میانگینی از مقادیر ضریب جذب در فرکانس های مختلف است، محاسبه و بررسی می شود. دستگاه لوله امپدانس یکی از دستگاه های مورد استفاده در اندازه گیری ضریب جذب صوت مواد مختلف است. مزیت استفاده از دستگاه لوله امپدانس برای تعیین ضریب جذب، استفاده از نمونه های با سایز کوچک، اجرای راحت تر و هزینه کمتر است. در دستگاه لوله امپدانس، تنها زاویه برخورد نرمال مد نظر قرار می گیرد. برای تعیین ضریب جذب در لوله امپدانس، از دو روش نسبت موج ایستا (مطابق استاندارد ISO 10534-1) و روش تابع انتقال (مطابق استاندارد ASTM 1050 و ISO 10534-2) استفاده می شود. 

 

   شرکت آروین صنعت آپادانا مجهز به آزمایشگاه آکوستیک جهت اندازه گیری ضریب جذب و میزان افت انتقال مواد مختلف با استفاده از دستگاه لوله امپدانس می باشد. تصویر زیر بخشی از آزمایشگاه صوت شرکت آروین صنعت آپادانا، لوله امپدانس به همراه برخی از نمونه های مورد مطالعه (پشم سنگ با دانسیته های مختلف، کربن استیل، استنلس استیل، تفلون، لاستیک نسوز سیلیکونی و …) را نشان می دهد.

آزمایشگاه صوت
دستگاه صوت سنج
آزمایشگاه صوت سنج
آزمایشگاه صوت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.