وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

اهمیت کنترل آلودگی های صوتی

اهمیت کنترل آلودگی های صوتی

اهمیت کنترل آلودگی های صوتی

 

اگر مقدار صدا در پیرامون انسان بیشتر از حد استاندارد باشد آنگاه تبدیل به آلودگی صوتی می شود. نویز یک نوع صوت ناخواسته است. تاثیرات آلودگی صوتی روی انسان تنها از طریق گوش نیست بلکه امواج صدا از طریق سطح پوست وارد بدن می‌شوند. استفاده از گوشی و وسایل حفاظت شخصی به عنوان آخرین راه حل مطرح است.

هر سیستم مکانیکی مقداری نویز یا صوت ناخوسته ایجاد خواهد کرد. اگر مقدار صدا در پیرامون انسان بیشتر از حد استاندراد باشد آنگاه تبدیل به آلودگی صوتی یا همان نویز می شود. آلودگی صوتی باعث افت شنوایی انسان و افزایش تپش قلب، فشار روانی، فشار خون، اضطراب می گردد. آلودگی صوتی بعد از آلودگی هوا و آب سومین آلودگی مخاطره انگیز برای سلامتی انسان شناخته شده است.

 

روش های کنترل آلودگی صوتی:

 

  1. کنترل صوت در منبع
  2. کنترل صوت در مسیر انتشار
  3. کنترل صوت در گیرنده مانند استفاده از گوشی

همانطور که مشاهده می شود، استفاده از گوشی و وسایل حفاظت شخصی به عنوان آخرین راه حل شناخته شده در کنترل صوت است. امواج صوت نه تنها از طریق گوش بلکه از طریق سطح پوست نیز وارد بدن می شوند بنابراین آخرین راه حل است.

 

 

استانداردهای آلودگی صوتی:

 

زمان مجاز قرار گرفتن در معرض نویز مطابق جدول 1 بر مبنای کل ساعات روز و یا شب ارایه شده است.

 

جدول 1 – زمان مجاز قرار گرفتن در معرض نویز

نوع منطقه

روز : 7 صبح الی 10 شب dB(A)

شب : 10 شب الی 7 صبح dB(A)

منطقه مسکونی

55

45

منطقه تجاری-مسکونی

60

50

منطقه تجاری

65

55

منطقه مسکونی-صنعتی

70

60

منطقه صنعتی

75

65

بر اساس استانداردهای مربوط به نویز شغلی، زمان مجاز قرارگیری در محیط های کاری دارای آلودگی صوتی مطابق جدول زیر است. همانطور که در جدول زیر نشان داده شده است، طبق استانداردها، هر 3 دسی بل افزایش سطح نویز منجر به نصف شدن زمان مجاز قرار گرفتن در معرض نویز می شود.

 

جدول 2 – زمان مجاز (برحسب ساعت) مواجهه با نویز در محیط کاری

محدودیت زمانی بر حسب ساعت

تراز فشار صوت dB(A)

8

85

4

88

2

91

1

94

0.5

97

0.25

100

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.