وب سایت رسمی شرکت آروین صنعت آپادانا

کنترل صدا در تهویه مطبوع

کنترل صدا در تهویه مطبوع

روش های تجزیه و تحلیل سرو صدای سیستمیک در خصوص سیستم های مجهز به کانال صداگیر

 

 

به منظور جلوگیری از معضلات ناشی از سر و صدای سیستم های گرمایشی و تهویه هوای مطبوع  در یک فضای باز  یا محصور شده ، باید از روش کاستن از میزان سرو صدای NR ایجاد شده در محیط اطراف استفاده کرد. اگر به صدا گیرها نیاز داشته باشیم ، پس باید ابتدا مطمئن شویم که افت فشار صداگیر چندان زیاد نشود و اینکه صدای خود بخودی صداگیر نیز افزایش پیدا نکند. کاهش میزان سرو صدا تنها به کمک مشخصه های آکوستیکی به کار رفته در کانال امکان پذیر است. جذب صوت داخل اتاق یا هر محل دیگر اثر گذار باشد. در صورتی که کانال پوشش دار یا بدون پوشش باشد و اثرات اتاق قادر به غلبه بر میزان سروصدا نباشد ، باید از روش تضعیف صوتی که صداگیرها آن را ارائه می کند استفاده شود.

 

 

راه و روش

 

مسلما یک صداگیر نیازمند به NR است که برای تعریف این نیاز ريا، باید از روش محاسبه مواردی که در سطر های 1 تا 11 ازجدول 59 مطرح شده اند استفاده کنیم داده هایی که در اینجا به منظور بیان راه و روش مذکور  مطرح شده اند همگی بز گرفته از شکل 68 است داده های مذکور در جدول 58 خلاصه شده اند و نتایج محاسبات مبتنی بر این داده ها را هم در جدول 59 ارایه کرده ایم.

 

 

سطر 1 معیارهای سر و صدا:

 

با مراجعه به بخش معیارهای و ضوابط تراز فشار صوت در هر بانداکتاو را از طریق انتخاب مقادیر و معیارهای سر و صدای NC بدست آمده از جدول 23 اثبات کنید . با مطالعه جدول 33 متوجه می شویم که معیار میانگین یا متوسط برای اتاق دریافت کننده صدا در حدود 35NC را نیز بدست آورید سپس مقادیر بدست آمده را در سطر اول از جدول 59 وارد کنید.

 

 

سطر 2  اثرات اتاق و ترمینال:

 

ضریبی برای تبدیل معیارهای تراز فشار صوت سطر اول به تراز توان صوت در هر ترمینال در نظر گرفته می شودئ . ضریب مذکور برای اندازه و مشخصه های آکوستیکی فضا و شماره  محل ترمینال ها به کار می رود . توجه کنید که برخی از ترمینال ها مستقیملا با کانال به بادزن ها متصل هستند به این گونهخ بادزن های متصل به کانال مستقیم بادزن هوای رفت و برگشت گفته می شود برای به دست آوردن این ضریب از مراحل چهارگانه زیر پیروی کنید.

 

  1. به جدول 33 و 46برای تعیین مشخصه های اتاق مراجعه کنید . برای مثال در خصوص اتاق پذیرایی باید رده بندی جذب صوت میانگین را انتخاب کنید انتخاب باید طبق معیارها و ضوابطی باشد که د ر سطر 1 مورد استفاده قرار گرفته است.
  2. احتمال حضور فرد شنونده را در میدان صوتی مستقیم یا طنین انداز بررسی کنید این بررسی یا معین سازی به وسیله ارزیابی محل احتمالی افراد در محیط اطراف صورت می گیرد برای مثال در یک سالن تئاتر ، محل نشستن تماشاگران بیشتر در معرض دید صوتی است تا لابی آن و در یک دفتر کار نیز در حالت نشسته بیشتر در معرض میدان صوتی هستیم تا در حالت ایستاده و سرپا
  3. مشخصه جذب صوت در داخل اتاق را می توانید با مراجعه به جدول 45 یا 47 نیز به دست آورید اما جدول 47 بیشتر به شما در این زمینه کمک می کند مقادیر این جدول را برای پیدا کردن مشخصه های جذب صوت در داخل اتاقی به مساحت 3000 فوت مربع تغییر داده یا با مقادیر دیگر جایگزین کنید.
  4. به کمک مقادیری که با مطالعه سطر 3 بدست می آورید از اثرات ترمینال ارایه شده در جدول 50 بکاهید در این مثال فرد شنونده بطور احتمالی هدر فاصله 11 فوتی از 2 ترمینال قرار گیرد اما این احتمال هم هست که تعداد ترمینال ها از 2 عدد بیشتر نشود و در همان حد باقی بماند پس باید 3 دسی بل از 10 دسی بل بدست آمده از مطالعه موارد سطر 3 را کم کنید و در حدود 7 دسی بل هم به سطر دوم ازجدول 59 وارد نمایید.

 

سطر 3 حد مجاز برای انعکاس انتهایی صوت:

 

انعکاس انتهایی صوت این واقعیت را مطرح میکند که برخی سرو صداها با فرکانس کم پس از خروج از کانال مجددا به داخل آن باز می گردد. همانطوری که در جدول 50 می بینید بازتاب یا انعکاس انتهایی می تواند  اساسا به میزان تضعیف سر و صدای سیستم بادزن بیافزاید. از ابعاد و  اندازه  های  کانال منتهی به ترمینال استفاده کنید و در صورت ازوم آن ها را با ابعاد دیگر جایگزین کنید یا تغییر دهید. طبق این مثال برای یک کانال مستطیل شکل 6 در 12 اینچی، ریشه دوم مساحت کانال عبارت خواهد بود.

بنابر این با استفاده از این مقدار به تغییر و جایگزین کردن مقادیر تضعیف صوت 2يا،5،،98 و 13 و صفر دسی بل مبادرت کرده و مقادیر مذکور را در سطر سوم از جدول 59 وارد کنید.

 

 

سطر 4 تضعیف صوت در داخل کانال :

 

برای هر یک از بانداکتاو ها، تضعیف صوتی را تعیین کنید این تضعیف صوت به وسیله کانال های بدون روکش پوشش یا جدار بند جذب صوت در داخل کانال نیست. یا در  صورت امکان ، با کانال هایی که مواد جذب صوت در داخل خود آن ها به کار گرفته شده باشد انجام می شود سپس مقادیر تضعیف صوت را در سطر چهارم از جدول 59 وارد کنید . فرض کنید که 40 فوت از یک کانال 6 در 12 اینچی میان نزدیک ترین ترمینال و منطقه بازرسی قرار گرفته اند . این همه  کانال هایی با ورقه هایی فلزی بدون پوشش هستند بنابر این تضعیف صوت میان اندازه های فهرست بندی شده از جدول 52 را تغییر دهید و توجه داشته باشید که جدول مذکور مقادیر تضعیف صوت را بر مبنای دسی بل بر فوت فهرست بندی کرده است.

 

سپس مقادیر محاسبه شده در خصوص کانال ها را برای یافتن مقدار یا ارزش کلی هر باند اضافه کنید و مقادیر کلی باندها را وارد سطر چهارم از جدول 59 کنید تضعیف صوت در کانال های مجهز به پوشش های صداگیر آکوستیکی با اندازه های متعارف و بر مبنای فوت را در جداول 53 و 54 نشان دهید همچنین ضخامت پوشش و جدار بند کانال را که در حدود 1 تا 12 اینچ است به همین نحو ارائه کرده ایم تضعیف صوت در خصوص هر باند اکتاو را در طول پوشش و جدار بند کانال ضرب کنید تا بدین ترتیب تضعیف صوت کلی به دست آید به هر حال باید بگوییم که مقادیر تضعیف فرکانس به طول 10فوت محدود می شود برای نشان دادن نحوه استفاده از جدول 53 کانالی را در ابعاد 18 در 54 در نظر گرفته ایم که با یک پوشش پشم شیشیه متراکم در ابعاد 1.5 پوند بر فوت مکعبو ضخامت 1 اینچ ساخته شده است و قادر است طبق براوردهای انجام شده تضعیف صوت های زیر بوجود آورد.

 

 

به غیر از بکار گیری پوشش در سطح مقطع های جزیی استفاده از روش پوشش دار کزدن جدار بند کانال به تنهایی نمی تواند موجب تضعیف سر و صدای فرکانس پایین ایجاد شده به وسیله تجهیزات به کاررفته در سیستم های تهویه مطبوع به نحو مطلوب شود علاوه بر این ها برای کاستن از میزان سرو صدا به نحو موثر در مجاورت وسیله صداساز اصلی از قبیل بادزن لازم است که از سرو صدای ناخوشایند کانال و پراکندگی آن به داخل دفاتر و سایر اتاق ها ممانعت به عما آید افت صدا به کمک صداگیر نصب شده در داخل کانالی که از کاربرد تجاری نیز برخوردار است به طول 5 فوت به قرار زیر است.

به منظور ایجاد تضعیف برابر و معادل آن هم بر مبنای باند اکتاو 250 هرتز نیازمند یک کانال پوشش دار و ضخامت 1 اینج و به طول 80 فوت خواهیم بود.

 

سطر 5: تضعیف صوت در قسمت زانویی:

با مراجعه به جدول 55 حد مجاز برای نصب زانویی ها و انشعاب  میان ترمینال و منبع صوتی را تعیین نمایید فرض نمایید که ما از یک انشعاب 12 در 12 اینچی 2 عدد زانویی بدون پره  و با 6 اینچ عرض در 12 اینچ ارتفاع و 2 عدد زانویی پره دار 36 در 36 اینچی بین نزدیک ترین ترمینال و نقطه بازرسی برخوردار هستیم ممکن است که انشعاب با استفاده از عرض آن همانند زانویی ارزیابی شود.و مقادیر کلی تضعیف صوت را به دست آورده و سپس آن ها را در سطر پنجم از جدول 59 وارد کنید.

 

سطر 6: انشعاب به سمت ترمینال ها:

حد مجاز را با مراجعه به جدول 56 تعیین کنید مثلا 4 ترمینال را فرض کنید سپس مقدار 6 دسی بل را به سطر ششم از جدول 59 وارد کنید.

 

سطر 7 : کانال اصلی به کانال فرعی یا همان انشعاب

با مراجعه به جدول 57 حد مجاز برای تقسیم توان صوتی در انشعاب کانالی را که میان ترمینال ها و نقطه بازرسی A است تعیین کنید. طبق این مثال ها در اینجا حد مجاز در حدود 10 دسی بل است زیرا نسبت مساحت میان انشعاب 12 در 12 اینچ و انشعاب 36 در 36 اینچ در کانال اصلی تقریبا در حدود 11 درصد است مقدار 10 دسیبل به سطر هفتم از جدول 58 اضافه کنید.

 

سطر 8: ضرایب ایمنی و اطمینان

ضریب اطمینانی در حدود 3 دسی بل را وارد نمایید.

 

 سطر 9 : مجاز و قابل قبول

معیار ها و ضوابط سطر یکم را به صورت حسابی به حاصل جمع نتایجی که در سطر دوم تا هشتم ملاحظه کردید بیافزایید از کم کردن مقدار 3 دسی بل ضریب اطمینان هم مطمئن شوید بر آیند و نتیجه ای که در اینجا به دست می آید در واقع همان طیف تراز توان صوت مجاز و قابل قبول است که بدون افزایش معیارهای سطر اول نمی تواند در نقطه بازرسی A افزایش یابد.

 

سطر 10 : مرتبط با بادزن:

تراز توان صوت بادزن محاسبه شده را در هر یک از بانداتاو ها وارد کنید البته تراز توان صوت تعیین شده از سوی تولید مننده بادزن را نیز می توانید استفاده کنید.

 

سطر 11: افت تو کار دینامیکی مورد نیاز:

حداکثر توان های صوت مجاز را با ترازهای توان صوت پیش بینی شده بادزن مقایسه کنید اگر ترازهای توان صوت بادزن مطرح شده در سطر 10 در هر باند اکتاو بسیار بیشتر از اولی یعنی سطر 9 باشد  اختلاف نیز در اینجا عبارت خواهد بود از افت تو کار دینامیکی که برای غلبه بر معیارهای موجود در آن باند ضروری است داده ها جدول 59 به طور گرافیکی در شکل 69 نشان داده شده است یعنی در جایی که ناحیه هاشور خورده میزان افت تو کار دینامیکی مورد نیاز سیستم صداگیر را نشان می دهد.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.